R-ffect heeft een jarenlange ervaring op alle aspecten van duurzaam vastgoedmanagement en onderhoud. Professioneel vastgoedmanagement begint vaak met een actueel duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) als basis voor begrotingen en jaarplannen. Maar het doel is uiteraard een sluitende meerjaren vastgoedexploitatie op al uw vastgoedlasten, dus inclusief uw kapitaalslasten. Daarnaast is het van belang om inzicht te hebben in alle wettelijke keuringen en verplichtingen die noodzakelijk zijn om uw pand veilig te gebruiken! Goede afspraken met uw leveranciers en de juiste uitvoering van het onderhoud zijn vervolgens cruciaal voor comfort en gebruikerstevredenheid. R-ffect BV heeft een team van specialisten met de juist kennis, software en meetapparatuur om u op al deze aspecten te ondersteunen en te voorzien van het juiste advies. Eventueel nemen onze professionals een gedeelte van het werk van u over! Graag komen we een audit uitvoeren op uw vastgoedmanagement en onderhoud om de zwakke plekken in het proces bloot te leggen, en u te helpen in de verdere professionalisering van uw vastgoedbeheer.

Thema’s vastgoedmanagement & onderhoud

  • (D)MJOP
  • Onderhoudbegroting
  • Meerjaren vastgoedexploitatie (kapitaals- en exploitatielasten)
  • Inrichten van uw vastgoed regie organisatie
  • Verbeteren van storingsmelding, registratie en afhandeling
  • Conditiemeting en inspectie (NEN2767)
  • Audit beheer en onderhoud
  • Kwaliteitscontrole
  • Vastgoedstrategie en beleid
  • Onderhoud strategie en beleid