rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

De verhuisdatum van 1 november markeerde niet alleen World Ballet Day, maar ook het langverwachte moment waarop de Nationale Balletacademie haar intrek nam in een schitterend nieuw onderkomen aan de Nicolaas Tetterodestraat in Amsterdam Overamstel. Dit nieuwe ‘huis’ biedt onderdak aan alle leerlingen en studenten, verenigd in één gebouw met zeven prachtige, ruime studio’s, waaronder een die ook als theaterzaal fungeert.

De langverwachte realisatie van de Nationale Balletacademie in Amsterdam heeft een periode van zestien jaar aan zoektochten en plannen doorlopen voordat de eerste paal vorig najaar werd geslagen. Ernst Meisner, artistiek leider van de NBA, ziet nu eindelijk zijn langgekoesterde droom in vervulling gaan: een centrum waar alle facetten van ballet worden omarmd en waar ruimte is voor groei en vernieuwing. Ernst: “Het nieuwe pand is een gezamenlijke ruimte voor alle lessen, van pre-NBA tot de hbo-opleiding. De nieuwe locatie biedt niet alleen ruimte voor creativiteit, maar fungeert ook als een broedplaats voor discussie en innovatie over de toekomst van ballet en balletonderwijs.”

Niki Lemmens, facilitair manager ATD Academie voor Theater en Dans, deelde dat het nieuwe gebouw een stimulans is voor inspiratie en kennisdeling tussen leerlingen, studenten, docenten en medewerkers. “Het symboliseert een plek waar de dromen van velen werkelijkheid worden.”

Het gebouw maakt bovendien deel uit van een toekomstig ‘verblijfsgebied’ met woningen, winkels en een aangrenzend park, waardoor de academie in een levendige omgeving floreert.

Uitdagingen en triomfen

De weg naar dit prachtige eindresultaat was er een van uitdagingen en triomfen. R-ffect, als gedelegeerd opdrachtgever vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, speelde een cruciale rol in de ontwikkeling en inpassing van het inbouwpakket. Erik Duiker, voormalig hoofd huisvesting en beheer AHK, beschreef dit proces als een constante balans tussen functionele eisen en esthetische identiteit, waarbij de academie haar visie kon verwezenlijken.

Ook René Vlemmix, zakelijk leider van de academie, benadrukte de noodzaak om concessies te doen tijdens het ontwerpproces en het overtuigen van belanghebbenden om extra middelen vrij te maken voor kwaliteitsverbeteringen.René: “Het was een uitdagend traject, waarbij de bouwkostenstijgingen ons dwongen tot bijstellingen en extra budget vrijmaken tijdens de uitvoering. Maar dankzij de constructieve samenwerking en begripvolle houding van de betrokken partijen kunnen we deze droom eindelijk verwezenlijken.”

De samenwerking met partijen als Heembouw en Lomans Totaalinstallateur, respectievelijk de bouwkundig hoofdaannemer en aannemer installatiewerken, alsook de ontwikkelaar/belegger die later in de rol van particuliere verhuurder optrad, was daarbij essentieel. Job Machielsen van R-ffect: “Hun inzet en begrip van het maatschappelijk belang van dit project waren van onschatbare waarde. Beide partijen hebben de maatschappelijke impact van dit project zeer scherp gehad! Dit was duidelijk merkbaar door de gezonde dosis coulance en zelfs het meebetalen van verschillende essentiële elementen.’

Rol van de vastgoedadviseur

R-ffect had in dit project de rol van gedelegeerd opdrachtgever vanuit de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten voor de ontwikkeling en inpassing van het inbouwpakket. Zijn rol als projectmanager omvatte niet alleen het bewaken van de kwaliteit, tijd en kosten. Het betekende ook het navigeren door uitdagingen zoals bouwkostenstijgingen en complexe technische eisen.

 

Job Machielsen licht toe: “We begonnen de opdracht met het ontwikkelen van het programma van eisen. Dat moest voldoen aan de functionele kwaliteitseisen die noodzakelijk zijn en een esthetische vormgeving waarmee de academie zich kan identificeren. Tijdens het project werd al snel duidelijk dat het inbouwpakket onlosmakelijk verweven is met het casco-ontwerp, waardoor het ontwerp van het inbouwpakket in een stroomversnelling in beeld moest worden gebracht.”

Als projectmanager/projectleider bewaak je continue de management aspecten Kwaliteit, Tijd en Geld. Zo ben je voortdurend bezig met het opstellen van eenduidige analyses en overzichten waar de opdrachtgever besluiten mee kan nemen. Job: “Soms betekent dat dat je concessies moet doen, omdat een bepaalde keuze een te grote uitdaging op de begroting betekent. In een ander geval houdt het juist in dat je zorg draagt voor een overtuigend pleidooi waarom je vindt dat een college van bestuur aanvullende financiële middelen zou moeten vrij maken om een kwaliteitseis te bestendigen of te verbeteren.”

Rationeel blijven nadenken

Job benadrukt dat het van belang is dat je je als adviseur enorm goed inleeft in je opdrachtgever en in het verlengde daarvan de eindgebruiker. “Als projectleider sta je in de ring om de belangen van die groep te verdedigen. Alleen zo kom je tot de kwaliteit en het beeld wat de toekomstdroom van velen in vervulling gaat brengen. Rationeel blijven nadenken om technisch complexe overwegingen tastbaar te maken voor de gebruikersgroep, zonder afbreuk te doen aan hun ideaalbeeld, is een voortdurende uitdaging.”

Zoals gezegd was het traject naar deze verhuizing geen gemakkelijke reis. Toch heeft het lef, de vastberadenheid en het collectieve streven naar kwaliteit dit project doen slagen. Het belichaamt niet alleen een nieuw hoofdstuk voor de Nationale Balletacademie, maar ook een viering van vereniging, inspiratie en innovatie in de wereld van balletonderwijs.

De officiële opening van het pand zal op een later moment plaatsvinden. Dit is slechts het begin van een reis vol mogelijkheden en ontwikkelingen voor de dansgemeenschap.

Nationale Balletacademie