rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Kwaliteitscontrole

In de controle van kwaliteit is het zaak om regelmatig checks door te voeren. Bijvoorbeeld de controle of uw leverancier het onderhoud aan uw gebouwen of installaties uitvoert, conform het afgesproken onderhoudscontract. Daarnaast moet u de zekerheid hebben dat de onderhoudsadministratie op orde is en dat u uw compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) kunt aantonen. Wij zien regelmatig in de praktijk dat het vertrouwen tussen opdrachtgever en leverancier daalt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Juist door steekproefsgewijs de kwaliteit van het werk te controleren ontstaat een nauwkeurig en waarheidsgetrouw beeld. Deze objectieve kwaliteitscontrole geeft de juiste input voor het jaarlijkse strategische contractoverleg en biedt u voldoende houvast om de samenwerking te verlengen of juist kritische verbeteringen te eisen. Vertrouwen is goed, maar (steekproefsgewijze) controle is beter!

Inkopen/aanbesteden

R-ffect beschikt over een ervaren inkooporganisatie. Kern van onze werkzaamheden zijn het inkopen (en/of Europees Aanbesteden) van onderhoudscontracten, planmatige onderhoudswerkzaamheden, verduurzamingsprojecten, nieuwbouw en renovatieprojecten. De adviseurs van R-ffect begeleiden doorlopend meerdere inkooptrajecten of Europese aanbestedingen. Ze hebben expertise van zowel de technische inhoud als de (juridische) inkoopkennis om inkooptrajecten en Europese aanbestedingen volledig zelfstandig uit te voeren. Deze inkoopexpertise in combinatie met de inhoudelijke kennis van vastgoed, vastgoedexploitatie en vastgoedprojecten maakt ons uniek. We kunnen zelfstandig of samen met uw inkooporganisatie voor ieder vastgoed gerelateerd vraagstuk de juiste prijs- kwaliteitverhouding uit de markt halen.

Implementatie en contractmanagement van ‘prestatie’ contracten

Het succesvol inkopen van onderhoudscontracten (service level agreements) met daarin prestaties in de vorm van Kritieke Prestatie Indicatoren of Kritieke Succes Factoren is al een expertise op zich. Het echte werk, en de sleutel tot een langdurige succesvolle samenwerking, begint echter daarna. Ondanks de beste intenties van veel opdrachtgevers blijkt de implementatie en het contractmanagement op onderhoudscontracten vaak gebrekkig. Onvoldoende tijd of onvoldoende expertise leiden ertoe dat het contract onvoldoende gevolgd wordt. Met als gevolg dat oud en traditioneel gedrag weer leidend wordt. R-ffect begeleidt vrijwel alle opdrachtgevers voor wie een nieuw contract is ingekocht, bij het implementeren en langdurig managen van dit contract. De ruime ervaring van onze adviseurs is daarbij een grote meerwaarde voor onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers waarderen dat. In toenemende mate zetten zij onze adviseurs in als managing agent voor het volledige beheer en onderhoud.

Wij verbeteren de resultaten in bedrijfsvoering en duurzaamheid bij onder andere:

Bekijk alle referentiesicoon

Alle oplossingen

Ontwikkel- en projectmanagement

Vastgoedmanagement en onderhoud

Inkoop- en contractmanagement

Duurzaamheid en De Green Deal

Interim- management