rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Vastgoedstrategie en programma management

R-ffect heeft een jarenlange ervaring op alle aspecten van duurzaam vastgoedmanagement en onderhoud. Professioneel vastgoedmanagement begint vaak met een actueel duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP) als basis voor begrotingen en jaarplannen. Maar het doel is uiteraard een sluitende vastgoedexploitatie over meerdere jaren op al uw vastgoedlasten, dus inclusief uw kapitaalslasten.

In het kader van compliance is het van belang om inzicht te hebben in alle wettelijke keuringen en verplichtingen die noodzakelijk zijn om uw pand veilig te gebruiken. Goede afspraken met uw leveranciers en de juiste uitvoering van het onderhoud zijn vervolgens cruciaal voor comfort en gebruikerstevredenheid. R-ffect heeft een team van specialisten met de juist kennis en beschikt over de software en meetapparatuur om u op al deze aspecten te ondersteunen en te voorzien van het juiste advies.

Indien gewenst kunnen onze professionals een deel van het werk van u overnemen. Wilt u inzicht in de te verbeteren onderdelen in uw proces én een verdere professionalisering van uw vastgoedbeheer realiseren?
Wij komen graag een audit bij u uitvoeren.

Vraag audit aan

Haalbaarheidsonderzoek

Om te kunnen beoordelen of een project levensvatbaar is, toetst R-ffect of er wordt voldaan aan alle wettelijk verplichte, functionele en financiële eisen. Wij analyseren of een project kans van slagen heeft binnen vooraf gedefinieerde aspecten van kwaliteit, tijd en kosten.

Het eindproduct van deze analyse is een businesscase waarin één of meerder scenario’s op een praktische manier zijn uitgewerkt. Daarbij toetsen wij altijd of het project bijdraagt aan uw primaire proces. Wij richten ons in het scenario op mogelijkheden en elimineren de onmogelijkheden. Met deze haalbaarheidsanalyse wordt de startpositie helder en eenduidig en onderkennen we op tijd kansen en risico’s. Op deze wijze ondersteunt R-ffect al jaren maatschappelijke organisaties met vastgoed- en projectgerelateerde besluitvorming.

Ontwikkelmanagement, bouwmanagement & nieuwbouw

R-ffect heeft een sterk trackrecord opgebouwd in de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed. Het creëren van nieuwe huisvesting vraagt om daadkracht, inzicht in complexe besluitvorming, naast kennis van bouwen en ontwikkelen. Van de binnenstad in Amsterdam tot de groene weiden in het Zuid-Nederland; onze adviseurs zijn bekend met de problematiek van de locaties én hebben kennis van uw organisatie.

Onze aanpak leidt tot succes doordat wij in iedere fase van het ontwikkelproces ambities, budget en bestemmingsmogelijkheden continu in balans brengen. Wij bereiden en begeleiden zowel de technische uitwerking als de bedrijfsmatige onderbouwing van de besluitvorming gedegen voor. Onze expertise is breed, van een woonzorgcomplex op een eigen instellingsterrein tot aan de complexe uitbreiding van bestaande hoogbouw in een binnenstedelijke omgeving. We beheersen alle contractvormen, of het nu om traditioneel bouwen gaat, of om een turn-key ontwikkeling. Veel maatschappelijke vastgoedeigenaren kiezen voor ons vanwege het zorgvuldige proces, daadkracht, en onze sturing op de inhoud en besteden de volledige ontwikkelopgave uit aan R-ffect.

Renovatieprojecten

Bestaand vastgoed renoveren en/of verduurzamen is een complexe opgave. Ondanks een goede voorbereiding treden er altijd verrassingen op die eerder niet zichtbaar waren. R-ffect heeft veel kennis en expertise in beheer en onderhoud. Dat maakt R-ffect de uitgelezen partner voor het projectmanagement van renovatie of verduurzaming van bestaand vastgoed.

Onze projectleiders en adviseurs kennen de uitdagingen van instandhouding van bestaand vastgoed, inclusief de gebouwinstallaties. Zo bieden wij u een goede basis voor gedegen besluitvorming en uitwerking van renovatieplannen.

Wij verbeteren de resultaten in bedrijfsvoering en duurzaamheid bij onder andere:

Bekijk alle referentiesicoon

Alle oplossingen

Ontwikkel- en projectmanagement

Vastgoedmanagement en onderhoud

Inkoop- en contractmanagement

Duurzaamheid en De Green Deal

Interim- management