rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Privacyverklaring R-ffect

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyvoorwaarden

Deze privacyvoorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van www.r-ffect.nl Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt R-ffect persoonsgegevens.

In deze privacyvoorwaarden staat beschreven welke gegevens R-ffect gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

R-ffect verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyvoorwaarden te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

R-ffect verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt R-ffect?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (uitsluitend wanneer u deze gegevens verstrekt)
 • E-mailadres (uitsluitend wanneer u deze gegevens verstrekt)
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rhabraken@r-ffect.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • R-ffect analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

R-ffect neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van R-ffect) tussen zit.

De verschillende doeleinden van uw persoonsgegevens?

R-ffect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 • E-mailadres > Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaat-type > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

Delen van persoonsgegevens met derden

R-ffect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. R-ffect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

R-ffect gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

R-ffect gebruikt cookies met een puur functionele functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Google Analytics

Deze privacyvoorwaarden gelden alleen voor het gebruik van de cookies van R-ffect. Het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan hun eigen privacyvoorwaarden.

Afmelden voor cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Om inzicht te krijgen in welke cookies u momenteel al in gebruik heeft voor bijvoorbeeld ‘interest based advertising’ kunt u de volgende link raadplegen: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Cookies van derden die geplaatst worden op r-ffect.nl

Google Analytics

Cookie: Google Analytics

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Kijk hier meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

R-ffect gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door R-ffect.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. R-ffect ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Hotjar

Met Hotjar maakt R-ffect het bezoekersgedrag inzichtelijk. Tijdens uw bezoek wordt bijvoorbeeld gemeten hoelang u op bepaalde pagina’s blijft, welke links u aanklikt en wat bezoekers niet gebruiken. Daarmee kan R-ffect bouwen aan een zo goed mogelijke ervaring. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om deze data inzichtelijk te maken. Met de cookies wordt o.a. het IP-adres, device type, de schermgrootte, browser informatie, geografische locatie en taal verzameld. Hotjar verwerkt deze gegevens om visueel het websitebezoek in kaart te brengen.

Voor meer informatie kunt u kijken op: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

R-ffect heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens R-ffect toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar rhabraken@r-ffect.nl.

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

R-ffect wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

R-ffect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via rhabraken@r-ffect.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

R-ffect behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen R-ffect en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van R-ffect? Neem dan contact op via rhabraken@r-ffect.nl

R-ffect BV, gevestigd aan De Rijn 6a, 5684 PJ Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.r-ffect.nl/

R-ffect BV
De Rijn 6a
5684 PJ Best

rhabraken@r-ffect.nl