rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

R-ffect als werkgever

R-ffect BV is opgericht vanuit de visie van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 3-P’s (People, Planet, Prosperity) van de Triple Bottom Line komen tot uiting in bedrijfscultuur, aanpak en visie.

People
R-ffect kent geen organigram en geen managementstructuur. Wij gaan uit van de verantwoordelijkheid en vrijheid van onze professionals. R-ffect zorgt voor de randvoorwaarden en iedere medewerker bepaalt zelf zijn of haar ambitieniveau.  Samen gaan we proberen die ambitie waar te maken met de juiste trainingen, opleidingen en opdrachten. De snelste route is als je een technische en/of bedrijfskundige achtergrond hebt. Heb je niet deze voor de hand liggende opleiding of relevante ervaring? Ook dan is het via een intern opleidingstraject mogelijk om deel uit te maken van ons team. Dus volg je hart en vul bij ons je droombaan in!

Planet
Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is onze gezamenlijke ambitie. Alles wat we doen voor onze opdrachtgevers heeft direct of indirect tot doel van onze planeet een betere plek te maken. Reductie van CO2 op maatschappelijk vastgoed is onze corebusiness. We dragen zelf ons steentje bij  door reizen te beperken met thuiswerk, digitaal vergaderen, digitaal werken en een gezamenlijk kantoor met een A++ label.

Prosperity
Profit (economische winst) is natuurlijk nodig om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen en te kunnen blijven investeren in kennis en ontwikkeling van medewerkers. R-ffect kiest er bewust voor om zich te richten op de maatschappelijke tak van het vastgoedmanagement. Zo kunnen we bijdragen aan de cruciale vakgebieden die onze maatschappij zo hard nodig heeft. En dat levert maatschappelijke winst op. Dat wat wij doen: het inrichten en organiseren van duurzaam maatschappelijk vastgoedmanagement heeft directe maatschappelijke impact. Daardoor wordt Profit (winst) ineens Prosperity (welvaart)

Met wie ga je samenwerken?