rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Afgelopen week werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de Nationale Balletacademie (NMA) in Amsterdam. Het nieuwe gebouw wordt vanaf studiejaar 2023/2024 de gezamenlijke locatie voor alle lessen van de pre-NBA, vooropleiding en hbo. Er ging een zoektocht van ruim zestien jaar aan vooraf. “Eindelijk krijgt de Nationale Balletacademie de huisvesting die zij als internationale topopleiding voor ballet verdient”, aldus Erik Duiker, hoofd huisvesting en beheer van de AHK.

Het dossier “Nieuwbouw Nationale Balletacademie” bevat talloze mogelijke bestaande locaties en nieuwbouwplannen. Die zijn allemaal stukgelopen op het punt van exploitatie en financiering, volgens Erik Duiker. Totdat Zadelhof|Nijkerk de NBA benaderde, over de herontwikkeling van een kavel nabij metrostation Amsterdam Overamstel aan de Nicolaas Tetterodestraat.  Het bleek met de goed bereikbaarheid en centrale ligging een prachtige locatie voor de huisvesting van de Nationale Balletacademie. “De nieuwbouw maakt deel uit van een ‘verblijfsgebied’ dat de komende jaren verder ontwikkeld wordt. Er komen woningen, winkels en naast het pand van de Nationale Balletacademie komt een park.”

Einde aan een tekort

Aan de basis van de nieuwbouw ligt het programma van eisen van de academie. Zo komen er zeven balletstudio’s in het nieuwe pand, waarvan er een ook wordt ingezet als grote voorstellingsruimte. Er komen leslokalen voor regulier en theoretisch onderwijs, rustruimtes en kantoren. Daarmee komt er eindelijk een einde aan een tekort aan studio’s voor alle dansopleidingen.

Job Machielsen, vastgoedadviseur en projectleider bij R-ffect, was nauw betrokken bij dit bijzondere nieuwbouwproject. Onder andere als projectleider ontwerpteam van het inbouwpakket. “Hierbij kwamen we met verschillende partijen in bouwteamverband tot een gebouwontwerp. Het inbouwpakket bestaat uit de totale afwerking van de binnenzijde van het gebouw en de ontwikkeling van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Binnen die rol zag ik ook toe op het volgens afspraken uitvoeren van het casco-ontwerp.”

Totaalprogramma van eisen

Voor de nieuwbouw zijn de wensen en eisen van de ‘eindgebruikers’, te weten de vertegenwoordigers van de leerlingen en studenten van de Nationale Balletacademie, nauwkeurig in kaart gebracht. Job: “Dit leidde tot een totaalprogramma van eisen voor het gebouw. Samen met de aannemer, installateur, architect en constructeur hebben we die wensen en eisen vertaald naar het ontwerp. Voor zover technisch mogelijk en passend binnen het budget natuurlijk.”

Job geeft aan dat er veel aspecten aan het project zitten. “Denk aan planontwikkeling, inkopen van adviseurs, contract- en prijsvorming en de onderhandelingen die daarbij horen.” Maar zijn rol gaat nu iets veranderen: “Nu de aannemingsovereenkomst is gesloten, gaat het project definitief in uitvoering. Dat betekent dat ik ga toezien of het ontwerp ook daadwerkelijk volgens de afspraken gerealiseerd wordt. Mochten er onverhoopt zaken aangepast moeten worden of opgelost moeten worden dan behartig ik daarin de belangen van onze klant de AHK en de eindgebruiker.”