rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Om de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst op peil te houden, zocht Stichting Valkenhof naar een partner waarmee ze het vastgoedbeheer naar een hoger plan kon brengen. Deze vraag was in goede handen bij onze vastgoedadviseur Job Machielsen. Samen met deze zorgorganisatie, actief in de regio Eindhoven, bracht hij de sterktes en zwaktes van het vastgoedmanagement in kaart. Om vervolgens een vastgoed- en onderhoudsstrategie te ontwikkelen, een essentieel aspect bij doelmatig vastgoedbeheer.

Job Machielsen

 

Job: “Het is de kunst om vraagstukken op het vlak van onderhoud en instandhouding, afstoten of juist grootschalig renoveren, in perspectief te zetten. Dit maakt het nemen van investeringsbeslissingen een stuk eenvoudiger.” Een uitdaging die de stichting graag aangaat met R-ffect.

Het MJOP is de hoeksteen van elke vastgoed- en beheersorganisatie

Ook het actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan (hierna: MJOP) staat op de planning. Job: “Het MJOP is de hoeksteen van elke vastgoed- en beheersorganisatie. Door onderhoud te benaderen vanuit technisch perspectief en in te snijden op de gebruiken van een regieorganisatie, wordt gebouwbeheer eenvoudig en maakt het MJOP de regieorganisatie robuust.”

Professionaliseren betekent ook grip krijgen op budget en exploitatie. Dit gebeurt door om te schakelen van een onderhoudsbegroting op basis van de onderhoudsvoorziening, naar een begroting volgens de componentenmethode. Job: “Het voordeel hiervan is dat alle assets op elementniveau worden geactiveerd en afgeschreven op basis van aantoonbare technische levensduur. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de onderhoudsbegroting enorm en minimaliseert verrassingen.”