rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is sinds begin 2020 bezig met een grootschalige renovatie en verduurzaming. Dit omvangrijke project, het zogenaamde ‘masterplan’, heeft als doel het ziekenhuis klaar te maken voor de toekomst. Zowel op het gebied van zorgverlening als duurzaamheid wordt flink geïnvesteerd.

De renovatie omvat nieuwbouw, verbouwingen en het up-to-date maken van alle afdelingen en faciliteiten. Hierdoor kan St Jansdal ook de komende decennia kwalitatief hoogstaande zorg blijven bieden aan de regio. Een bijzondere uitdaging is dat de ‘winkel’ tijdens de werkzaamheden gewoon open blijft. Afdelingen worden daarom zorgvuldig verplaatst om de patiëntenzorg te waarborgen.

De deelprojecten worden vormgegeven door bouwteampartners binnen het St. Jansdal, zoals IAA architecten, Halmos adviseurs en ABT en Basalt Bouwadvies. De uitvoerende partijen zijn onder andere Goossen te Pas, Unica Building Projects en Homij Technische Installaties.

Meer comfort voor patiënten

Voor patiënten wordt de ervaring een stuk aangenamer. Er komen meer één- en tweepersoonskamers, zodat zij meer privacy en rust ervaren tijdens hun verblijf. De nieuwbouw en verbouwde ruimtes worden bovendien ingericht volgens de nieuwste inzichten op het gebied van patiëntbeleving en hospitality.

Duurzaam en toekomstbestendig

Naast patiëntcomfort is duurzaamheid een belangrijke pijler. Het gehele ziekenhuis wordt volgens de hoogste normen verduurzaamd op het gebied van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid. Daarnaast wordt de nieuwbouw flexibel ingericht, zodat aanpassingen in de toekomst eenvoudig kunnen worden doorgevoerd.

De winkel blijft open

Het substantieel volume aan nieuwbouw maakt dit een bijzonder project. Maar ook de verbouwing van de afdelingen zonder afbreuk te doen aan de zorg: de winkel blijft open. Het verplaatsen van de afdelingen dient in goed overleg plaats te vinden. Het is een continu proces met een enorme inspanning om de zorg in haar kracht te houden en klachten te voorkomen of snel op te lossen.

De verbouwing omvat verschillende bouwonderdelen. We lichten ze hier verder toe.

  1. Bouwdeel X

Bouwdeel X, wat op korte termijn vermoedelijk hernoemd wordt, omvat het uitbreiden van bouwdeel B met 2 verdiepingen polikliniek voor verschillende afdelingen. Dit vindt plaats in 2 fases, waarbij het gebouw in eerste instantie dient als flexibele capaciteit beddenruimten om de renovatie van bouwdeel D mogelijk te maken zonder capaciteitsverlies.

In de 2e fase wordt het gebouw verbouwd om op de eerste verdieping te gaan functioneren als polikliniek. De bouw verloopt voorspoedig en sinds kort zijn de breedplaten van de eerste verdiepingsvloer gelegd.
Door slechte weersomstandigheden in januari en een tegenvaller op het gebied van flora en fauna (vleermuizen) is er wat vertraging ontstaan en is de bouwplanning iets bijgesteld in overleg met betrokken partners Goossen te Pas en Homij Technische installaties.

  1. Laboratorium voor microbiologie

Het Laboratorium voor microbiologie was een van de vele afdelingen die aan vernieuwing toe was. De vernieuwbouw van dit laboratorium maakt onderdeel uit van de nieuwbouw van bouwdeel Zuid. Dit nieuwe bouwdeel is gerealiseerd voor het huisvesten van onder andere kantoorfuncties, een beddengebied en de ambulancepost.

Het laboratorium is binnen deze omgeving een bijzondere functie vanwege de aanvullende behoeften. Zo zijn er speciale ruimten met drukhiërarchieën nodig, evenals een koelcel en de inpassing van specialistische apparatuur. Dit vereiste een grote mate van elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Ook moest er maatwerkmeubilair worden ingepast.

Inmiddels is het vernieuwde laboratorium voor microbiologie opgeleverd en is de afdeling volledig verhuisd naar de nieuwe locatie in bouwdeel Zuid. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de financiële afhandeling en het wegwerken van enkele restpunten. De vernieuwbouw van dit laboratorium was een complexe operatie, maar zorgt ervoor dat de afdeling weer volledig is toegerust voor de toekomst.

  1. Ziekenhuisapotheek

Het project vernieuwbouw van de ziekenhuisapotheek is een belangrijk onderdeel van het masterplan voor de grootschalige renovatie van het St Jansdal Ziekenhuis. De ziekenhuisapotheek is verantwoordelijk voor de ontvangst, opslag en distributie van medicatie bestemd voor gebruik in het ziekenhuis, evenals de bereiding van specifieke medicatie in bereidingsruimten.

De werkomvang van deze afdeling is de afgelopen jaren enorm gestegen, waardoor de oude locatie in het ziekenhuis te krap is geworden. Daarnaast heeft de afdeling de belangrijke wens om de processen te professionaliseren volgens de huidige standaarden. Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de toepassing van een logistieke apotheekrobot om het opslag- en uitgaveproces van medicatie te automatiseren. Dit verkleint de kans op fouten en zorgt voor een efficiencyslag in ruimtegebruik, doordat meer soorten medicatie in een kleiner gebied kunnen worden opgeslagen.

De vernieuwbouw van de ziekenhuisapotheek brengt enkele belangrijke uitdagingen met zich mee, zoals het inpassen van bereidingsruimten voor (risicovolle) aseptische handelingen en het optimaliseren van de kwalitatief hoge eisen binnen de beperkte beschikbare ruimte.

Het ontwerptraject voor deze vernieuwbouw start op 23 mei 2024, waarbij ook de samenwerkingsovereenkomsten met alle betrokken partijen, waaronder Unica, en bouwteamovereenkomsten met leveranciers zullen worden getekend. Een feestelijk moment!

De vernieuwing van de ziekenhuisapotheek is een cruciaal project binnen het masterplan, gericht op het toekomstbestendig maken van het St Jansdal Ziekenhuis en het waarborgen van een professionele en efficiënte medicatiedistributie en -bereiding volgens de nieuwste inzichten en technologieën.

Rol projectmanager

Job Machielsen heeft een centrale rol als één van de (drie) projectmanagers in deze grootschalige renovatie en verduurzaming van het St Jansdal Ziekenhuis. Hij is betrokken bij verschillende deelprojecten, waarbij hij de bouwteams vormgeeft, contracten onderhandelt en de projecten in de realisatiefase aanstuurt. Daarnaast adviseert hij de bouwdirecteur Anita vd Haar-Ros over overkoepelende uitdagingen, waaronder de wet natuurbescherming en subsidieaanvragen in relatie tot vastgoed. Zijn expertise en inzet dragen bij aan de voortgang en het succes van deze complexe renovatie en het professionaliseren van de afdeling Bouw&Huisvesting (facilitair).

De grootschalige renovatie is een logistieke operatie van formaat, met veel partijen die nauw samenwerken. Maar straks heeft de regio er een prachtig, duurzaam en toekomstbestendig ziekenhuis bij!

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst en bouwteamovereenkomsten

Op 23 mei vond de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bouwteamovereenkomsten project apotheek plaats. We feliciteren St Jansdal en haar partners van harte met deze bijzondere mijlpaal!