rhabraken@r-ffect.nl +31(0)6-23330550

Wist je dat een goed binnenklimaat op school een positieve invloed heeft op de leerprestaties en algehele gezondheid van leerlingen en leerkrachten? Een ‘Frisse school’ beschikt onder meer over een goede luchtkwaliteit en een efficiënt werkend ventilatiesysteem. Voor Yuverta (voorheen Helicon) was dit de aanleiding haar eigen klimaatbeheersingssysteem te vernieuwen. En dan speciaal voor de locatie van groenopleiding vmbo Eindhoven. Met volle klaslokalen een uitdagend project!

Een Frisse School kan worden gerealiseerd op basis van vijf thema’s: energie, lucht, temperatuur, licht en geluid. Vervolgens kan op ieder thema een van de volgende prestatieniveaus worden behaald: klasse A (uitmuntend), klasse B (goed) en klasse C (voldoende). Dit staat beschreven in het Programma van Eisen Frisse Scholen. Bij nieuwbouw en renovatie adviseert het RVO om uit te gaan van klasse B.

Maatwerk project

Voor Yuverta de aanleiding om haar gebouw van de Groenopleidingen vmbo Eindhoven aan de Locatellistraat aan te passen. En wel met de installatie van een geheel nieuwe klimaatinstallatie op het dak. Gezien de verschillende bouwjaren van het gebouwencomplex een project dat vraagt om specialistische hulp. Dus nam Yuverta onze adviseur Job Machielsen in de arm. En maatwerk projecten, daar houden de experts van R-ffect van!

Samen met de specialisten van Kuijpers uit Helmond zorgde R-ffect dat de klimaatinstallatie op maat werd geëngineerd. In de periode na de zomervakantie is de installatie gesetteld. Dit betekent dat deze breed wordt getest op het behalen van de gewenste uitgangspunten. Een stukje finetunen vond plaats, zoals het scherper afstellen van de kleppen. Een behoorlijke uitdaging gezien de volle klaslokalen. En dat niet alleen…

Intensieve coördinatie

De installatie in de klaslokalen moest in een krap tijdsbestek plaatsvinden tijdens de vakantieperiode, zonder overlast te veroorzaken op het onderwijsproces. Dankzij een nauwkeurige planning, intensieve coördinatie en proactief afstemmen met alle betrokken partijen (Kuijpers, Yuverta dienst facilitair en R-ffect) lukte het om de nieuwe installatie te voltooien. Met minimale overlast.

Met het inbouwen van deze installatie voldoet vmbo Eindhoven weer volledig aan het Frisse Scholen klasse B eisenpakket en is een goede luchtkwaliteit in de leslokalen gegarandeerd. Dank voor dit mooie project!

Is jouw school fris?

Herken je je eigen school in dit verhaal? R-ffect weet wat er komt kijken bij het ontwikkelen en installeren van complexe installaties.

Neem contact met ons op voor een kennismaking: Contact

Over Yuverta

Yuverta (voorheen Helicon) is de grootste vmbo- en mbo-opleiding van Europa in het blauwgroene domein. Ze leidt leerlingen en studenten op voor de grote opgaven waar wij als samenleving voor staan. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van de landbouw, gezondheid en leefstijl, verhogen kwaliteit van water en waterhuishouding, verminderen van afvalstromen, energietransitie en het klimaat. De kracht schuilt in kleinschalig en persoonlijk onderwijs van hoge kwaliteit

SUVIS

De overheid heeft een regeling, Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS), voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. R-ffect helpt je met de aanvraag. De regeling loopt tot 31 januari 2022. Mocht het voor die tijd niet meer lukken, dan bestaat er altijd de kans dat de regeling volgend jaar opnieuw ingezet wordt. Meer over de SUVIS vind je hier: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Heb je vragen over de regeling? Neem contact met ons op.